Полезно

Какво трябва да знаете за Вашата електронна везна.

При избора на електронна везна трябва да се гледа не само нейната цена / която по принцип е определящ фактор при покупката /. Пазараът в България е пренаситен с най-разнообразни електронни везни и е много трудно да се намери оптималният вариант цена / качество.

Добре е първо да се посъветвате със специалист в тази област или просто да обясните за какво точно ви трябва уреда и да ви се даде най-подходящият вариант.

 

Вземайте под внимание следните неща:

– дали везната се използва за директна продажба или за технологични нужди , по този начин цената на везната може да спадне;

– да се вземе в предвид стандартното оборувване / акумулаторно захранване, нераждаеми детайли, материал на платформата, запаса  за претоварване  на теглоизмервателните елементи;

– функционалните възможности на уреда:

= връзка с персонален компютър, принтер

= възмможност за използване на специализиран софтуер

= броячна, сумираща функция, процент от тегло, толеранс

= възможност за дозиране

= възможност везната да стане част от по голяма теглоизмервателна система

Може сами да проверите дали тя работи надеждно. Важно условие е везната да измерва еднакво теглото независимо е коя точка е поставен товатът. За целта това сами можете да проверите  като разделите платформата на взната на четири квадранта. Избирате товар  и го местите в различните ъгли, ако покаже  разлики везната ви се нуждае от настройка.

С течение на времето някой от елементите на електроннта везна може да си промени параметрите, това води до отклонение в точното измерване на теглото. Затова е препоръчително поне веднъж годишно да се проверяват дали измерват точно.