Механични автомобилни везни

Механични-автомобилни-везни

Предполагаме изключителни условия за изграждане на автомобилни везни от 4 м. до 18 м., и от 5 т. до 100 т. Всличките модели са одобрен тип  за работа в Европейският съюз.

Предлагаме гаранционен и извън гаранционен сервиз 24 ч., 7 дни в седмицата, абонаментно обслужване. cem1

 

Предлагаме реконструкция на механични в електронни везни, с възможност за включване на везната към компютър със специализиран софтуер.

 

Механиччните автомобилни везни все още са най-разпространените везни на територията на България. Те са се доказали с времето ,че са изключително надежни и не отстъпват по точност на най-съвременните електронни везни.

Всяка една такава везна може да работи още дълги години с неголеми ремонти и обновяване на основни възли по нея. Нашите специалисти могат да ремонират и пуснат отново в действие всяка една механична везна.
Всяка една механична везна лесно може да се преработи в електронна. Използва се вече съществуващата метална платформа, като се елиминира механичната теглоизмервателна част и се поставят електронни теглоизмервателни датчици. Отчитането се извършва със електронно отчитащо устройство и може да се свърже към специализиран софтуер за издаване на кантарни бележки и архивиране на измерванията.