Платформена везна с един датчик

platform01

platform02Технически характеристики:

– клас на точност III
– брой измервателни клетки /датчици/ – 1 бр.
– капацитет: 15 кг. – 300 кг.
– мерни единици [g], [kg], [N], [ct], [lb]
– броячна функция / броене на еднородни материали /
– % на отклонение от предварително зададен товар
– тариране в целия обхват , запаметяване на тара
– връзка с компютър или етикетиращ принтер, баркод четци
– четири броя самонагаждащи се и регулиращи крачета
– вградено акумулаторно захранване
– автоматична подсветка на дисплея
– тариране в целия обвхват на везната
– индикация при претоварване
– IP 54 – индикатор