Платформени везни с четири датчика

Платформени везни с четири датчика02

Платформените везни се предлагат в няколко стандартни по размер платформи. cem1
Проектират се и се изработват везни с нестандартен размер на платформата, съобразен с начина на използване на везната.
Максимално тегло на везните е 300 – 10 000 кг.
Везните са със здрава конструкция и позволяват товарене с мотокар.
Предлагат се и везни с по-голям размер на платформата от 2000 х 2000 мм.

Платформени везни с четири датчика01Технически характеристики:

– клас на точност III
– брой измервателни клетки /датчици/ – 4 бр.
– капацитет: 300 кг. – 10 000 кг.
– мерни единици [g], [kg], [N], [ct], [lb]
– броячна функция / броене на еднородни материали /
– % на отклонение от предварително зададен товар
– тариране в целия обхват , запаметяване на тара
– връзка с компютър или етикетиращ принтер, баркод четци
– четири броя самонагаждащи се и регулиращи крачета
– вградено алтернативно акумулаторно захранване
– автоматична подсветка на дисплея
– тариране в целия обвхват на везната
– индикация при претоварване
– безплатен софтуер за отчитане на измарванията
– специализиран софтуер за отчитане, обработка на
измерванията
– достъп до функциите, диагностика и установяване на дефекти през интернет
– IP 54 – индикатор

Модел Размер наплатформата, мм Максималентовар, кг Стойност на делението, г.
WTC 600 1000 x 10001000 x 12001200 x 12001200 x 1500

1500 x 1500

600 200
WTC 1000WTC 1500 1000 x 10001000 x 12001200 x 12001200 x 1500

1500 x 1500

2000 x 2000

10001500 500
WTC 2000WTC 3000 1000 x 10001000 x 12001200 x 12001200 x 1500

1500 x 1500

2000 x 2000

20003000 1000
WTC 4000WTC 5000 1000 x 10001000 x 12001200 x 12001200 x 1500

1500 x 1500

2000 x 2000

40005000 2000