Софтуер

Софтуер2

В последно време софруетът за връзка с електронни везни е неразделна част от нея. По този начин многократно се увеличават възможностите на везната като например:
– запаметяване на извършени измервания
– възможност за справки
– възмоност за следене на раборният процес от отдалечена точка през интернет
– връзка на няколко везни в мрежа
– възможност самият компютър да се използва като елекртонна везна, без наличието на електронно отчитащо устройство
– разпечатване на кантарни бележки
– отпечатване на етикети на термодиректни и термотрансферни принтери

Основни програми за връзка с електронни везни

Софтуер за отчитане на тегло

Soft1Програма “Standard Prog” е разработена за работа с електронна везна. Подобна е на “Scale collector”, но има някои добавени функции и подобрена ергономичност за клиента (или поне така си мислим). Целта на програмата е да регистрира измервания за различни артикули, както за везни, имащи възможност да работят с артикули, така и за везни, които измерват само тегло. Потребителят може да дефинира артикули с номер и цена, да ги подрежда по групи, да извършва натрупване на килограми/цена, да извършва справки за направени измервания и т.н. Има разделение на нива за достъп съответно с потребителско име и парола. В момента може да работи с везни Vedia, HBM, Gineers, Bimco и Datecs. Естествено, винаги могат да се добавят и везни на други производители, както и да се извършват промени по вида и функционалността на програмата, с оглед изискванията на конкретен клиент.

 

Софтуер за отпечатване на етикети

Soft2Програмата е разработена за оформяне и печат на самозалепващи се етикети. Етикетите се разпечатват на термоетикетиращ принтер – за момента е вградена работа единствено с принтер на Datecs, но могат да се добавят модули за работа с други принтери при нужда. Могат да се дефинират до 5 различни форми на етикет.

 

Софтуер за връзка с автомобилна везна

Soft3Програма “Autoscales” е разработена за регистриране на измервания от автомобилни и Ж.П. електронни везни. При работа с такъв тип уреди има някои специфики на измерването, които са съобразени в алгоритмите. Програмата дава възможност за цикъл на измерване Бруто/Тара, издаване на кантарни бележки, подробни справки. Нивото на достъп е разделено на четири нива, което дава гъвкавост при създаване на потребители. Версия 2.0 има добавена функционалност спрямо v1.1 – добавени са модул за работа с артикули, модул за въвеждане на данни за юридическо/физическо лице и възможност за печатане на кантарните бележки върху бланка на клиента. Може да работи с две електронни везни едновременно, свързани на два различни серийни порта. Използва база данни MySQL, като има предвидена възможност за дистанционно свързване с базата данни – т.е. извършване на справки от отдалечен компютър.