Търговски Везни RADWAG

RADWAG01
Технически данни: WTC 6/RSW WTC 15/RSW WTC 30/RSW
Максимален капацитет 6 kg 15 kg 30 kg
Деление 2 g 5 g 10 g
Обвхват на тарата -6 kg -15 kg -30 kg
Размери на таблата 300×250 mm
Работна температура +5° – +35° C
Захранване 230V AC / 9V AC и акумулатор
Дисплей 3×LCD

 

RADWAG01 RADWAG02